Na této stránce používáme soubory cookie. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Děkujeme, že jste nám svěřili své osobní údaje. Přečtěte si, jak zpracováváme a zabezpečujeme vaše osobní údaje a jaká máte práva podle GDPR.

 1. Vaše níže uvedené osobní údaje bude spravovat společnost MeguMethod, s.r.o., se sídlem Veletržní 73, IČ: 03521117, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232752, e-mail: info@megumethod.com, webové stránky : www.megumethod.com (dále jen "MeguMethod" nebo "správce"), jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"): jméno a příjmení

  1. jméno a příjmení
  2. e-mail
  3. telefonní číslo
 2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s účelem vašeho kontaktu s námi. Může to být buď pro účely výběrového řízení na pracovní pozici, nebo prostřednictvím kontaktních formulářů na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich sociálních médií. Pokud společnosti MeguMethod dobrovolně udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely náborového procesu, budeme o ně pečovat po dobu dvou let od ukončení náborového procesu pro účely budoucího náboru. Pro ostatní účely uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání naší komunikace nebo spolupráce.

 3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud však údaje nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy/dohody neposkytnete, vaše účast v náborovém procesu bude znemožněna. Souhlas můžete kdykoli odvolat, například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti MeguMethod uvedené mimo jiné na webových stránkách megumethod.com.

 4. Právní základy pro zpracování vašich osobních údajů jsou:

  1. Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření pracovní smlouvy / dohody;
  2. Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení - oprávněný zájem správce na vyhledávání zaměstnanců a provádění výběrových řízení, jejichž cílem je vybrat uchazeče, jehož kvalifikace nejlépe odpovídá potřebám správce;
  3. čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení - pokud souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely budoucího náboru.
 5. Vaše údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají úrovni technického vývoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (v současnosti známá) technická a organizační opatření, která zabraňují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 6. Příjemci vašich osobních údajů mohou být:

  1. subjekty, kterým je správce povinen poskytovat údaje v souladu s právními předpisy,
  2. subjekty, které podporují proces náboru,
  3. subjekty zajišťující administraci prodejního procesu,
  4. subjekty, které poskytují správci podporu při administrativních a kancelářských činnostech,
  5. poskytovatelé analytických, IT a hostingových služeb,
  6. poskytovatelé softwaru používaného správcem,
  7. poskytovatelé hostingu IT systémů.
 7. Zaměstnanci společnosti MeguMethod a další subjekty, které budou zpracovávat vaše osobní údaje, budou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost bude zároveň trvat i po ukončení smluvního vztahu s námi.

 8. Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s nařízeními máte práva také vůči společnosti MeguMethod:

  1. požádat o informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává, a o kopii těchto údajů,
  2. požádat o přístup k těmto údajům a o jejich aktualizaci nebo opravu, požádat o omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování,
  3. požádat o vymazání osobních údajů, pokud společnost MeguMethod nedoloží jiný právní důvod pro jejich zpracování,
  4. podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu se zákonem.